เด็กจอมแก่น http://dekjomkan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=19-01-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=19-01-2005&group=3&gblog=10 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 6 ****เป็ดหายยกเล้า 8 ตัว****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=19-01-2005&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=19-01-2005&group=3&gblog=10 Wed, 19 Jan 2005 21:13:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=07-05-2010&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=07-05-2010&group=13&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลงทะเบียนติว กม.CPALaw1และ2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=07-05-2010&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=07-05-2010&group=13&gblog=3 Fri, 07 May 2010 9:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-02-2010&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-02-2010&group=13&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ติว CPA ทาง E-learning]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-02-2010&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-02-2010&group=13&gblog=2 Sat, 06 Feb 2010 9:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=13&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือการสอบ CPA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=13&gblog=1 Sun, 04 Oct 2009 9:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=12&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปย่อ วิชากฏหมาย1 ดาวน์โหลด pdf และทำแบบทดสอบปรนัย 20 ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2009&group=12&gblog=1 Sun, 04 Oct 2009 9:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-11-2006&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-11-2006&group=11&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 1 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ให้กับนิติบุคคลในประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-11-2006&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-11-2006&group=11&gblog=1 Mon, 27 Nov 2006 3:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=9 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่2 รู้จักกับ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(8)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=9 Wed, 13 Sep 2006 22:00:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=8 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 1 ประเภทของนักเขียน และ ประเภทของเงินได้(มาตรา)+บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-09-2006&group=9&gblog=8 Wed, 13 Sep 2006 13:50:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-09-2006&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-09-2006&group=9&gblog=7 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 5 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(2) และตัวอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-09-2006&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-09-2006&group=9&gblog=7 Wed, 27 Sep 2006 4:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=18-10-2006&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=18-10-2006&group=9&gblog=6 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 8 ขายขาดงานเขียน ขายไปก็ตายหยังเขียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=18-10-2006&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=18-10-2006&group=9&gblog=6 Wed, 18 Oct 2006 0:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=22-09-2006&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=22-09-2006&group=9&gblog=5 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่4 ตัวอย่างการหัก ณ ที่จ่าย ตาม ม.40(3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=22-09-2006&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=22-09-2006&group=9&gblog=5 Fri, 22 Sep 2006 2:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2006&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2006&group=9&gblog=4 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 6 ลองมาคำนวณยื่นแบบปลายปี ภงด.90 กันเฉพาะ 40(1)(2),(3) ก่อนนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2006&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=04-10-2006&group=9&gblog=4 Wed, 04 Oct 2006 1:17:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-10-2006&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-10-2006&group=9&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 9 รู้ตัวหรือไม่ว่าเราต้องจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-10-2006&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-10-2006&group=9&gblog=3 Fri, 27 Oct 2006 3:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-10-2006&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-10-2006&group=9&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน 7 ปัญหาคาใจ กับ 40(3) หัก ณ ที่จ่ายทำไมไม่ยกเว้น 100,000 บาทแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-10-2006&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-10-2006&group=9&gblog=2 Tue, 10 Oct 2006 16:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=16-09-2006&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=16-09-2006&group=9&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 3 หักภาษี ณ ที่จ่ายตาม ม.40(3)บุคคลธรรมดา อัตราเท่าไหร่กันแน่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=16-09-2006&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=16-09-2006&group=9&gblog=1 Sat, 16 Sep 2006 1:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=8&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 1 อย่างแรก ก็ ต้องหาผู้ทำบัญชี ตาม พรบ.2543 ก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=8&gblog=3 Sun, 28 Aug 2005 23:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-09-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-09-2005&group=8&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 3 ผู้สอบบัญชีคือใคร จะหาผู้สอบบัญชี ที่ไหน และ เมื่อไหร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-09-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-09-2005&group=8&gblog=2 Wed, 28 Sep 2005 14:36:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=8&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 2 ข้อควรรู้ ของเจ้าของกิจการ ในการทำบัญชี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=8&gblog=1 Mon, 29 Aug 2005 12:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=6 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 2 การจดทะเบียนธุรกิจ ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=6 Sat, 27 Aug 2005 12:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=5 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 1 ใครบ้างต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็คทรอนิกส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-08-2005&group=7&gblog=5 Sat, 27 Aug 2005 22:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=4 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 5 หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ หรือ ห้างฯ แล้วทำอะไรต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=4 Sun, 28 Aug 2005 22:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 4 จดทะเบียนนิติบุคคล โดยไม่รู้กฏหมายผลเสียคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=3 Sun, 28 Aug 2005 22:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 3 จะจดทะเบียนธุรกิจ รูปแบบใดดีหนอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=7&gblog=2 Sun, 28 Aug 2005 22:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=7&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 6 ถามตอบข้อข้องใจ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ของ กรมพัฒนาธุรกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=29-08-2005&group=7&gblog=1 Mon, 29 Aug 2005 12:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=6&gblog=7 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 27 **สาวขาแปกับอาเฮียจอมขี้หลี**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=28-08-2005&group=6&gblog=7 Sun, 28 Aug 2005 13:55:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-08-2005&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-08-2005&group=6&gblog=6 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[**ทำไมมีโทรทัศน์ แต่ไม่ได้ดู ต้องไปแอบดูข้างบ้านล่ะ** ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-08-2005&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-08-2005&group=6&gblog=6 Sat, 13 Aug 2005 22:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=02-08-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=02-08-2005&group=6&gblog=5 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่14 ***หนีโรงเรียน ว่าเนียนแล้วนะ ทำไมครูจับได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=02-08-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=02-08-2005&group=6&gblog=5 Tue, 02 Aug 2005 23:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-08-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-08-2005&group=6&gblog=4 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่16 ****ไอติมหวานเย็น กับ อาตี๋ผู้น่าสงสาร****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-08-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=10-08-2005&group=6&gblog=4 Wed, 10 Aug 2005 2:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=20-08-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=20-08-2005&group=6&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่20 **นางฟ้าผู้พิทักษ์ (เด็กที่ไหนก็แสบทั้งนั้น ไม่ว่าจะมาจากไหน)**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=20-08-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=20-08-2005&group=6&gblog=3 Sat, 20 Aug 2005 22:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-08-2005&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-08-2005&group=6&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่15 ****ยักษ์ใหญ่กับนางยักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-08-2005&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-08-2005&group=6&gblog=2 Fri, 05 Aug 2005 22:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-08-2005&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-08-2005&group=6&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 21 *****อาเฮียจอมขี้หลี ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-08-2005&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-08-2005&group=6&gblog=1 Wed, 24 Aug 2005 15:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-06-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-06-2005&group=5&gblog=5 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเสียงหวูดรถไฟกำลังมา แต่รถเมล์ที่คุณนั่งอยู่ ติดไฟแดงกลางรางรถไฟ ขยับไม่ได้เลย จะทำยังไง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-06-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=06-06-2005&group=5&gblog=5 Mon, 06 Jun 2005 18:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-01-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-01-2005&group=5&gblog=4 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าคิดดัง.......เมื่อไปหา..หมอฟัน...ไม่งั๊น เหงือกจ๋าฟันลาก่อนเหมือนเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-01-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-01-2005&group=5&gblog=4 Wed, 26 Jan 2005 0:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=23-01-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=23-01-2005&group=5&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[กอดจระเข้ สู้สึนามิ จนถึงฝั่ง ใครอ่านเจอมั่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=23-01-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=23-01-2005&group=5&gblog=3 Sun, 23 Jan 2005 0:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-07-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-07-2005&group=5&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 46 ยุทธวิธี กรีดกระเป๋าชายหนุ่ม..บนรถเมล์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-07-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=05-07-2005&group=5&gblog=2 Tue, 05 Jul 2005 23:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-05-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-05-2005&group=5&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ไวรัส....จาก....เมาส์....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-05-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=13-05-2005&group=5&gblog=1 Fri, 13 May 2005 23:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=11-08-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=11-08-2006&group=4&gblog=4 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=11-08-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=11-08-2006&group=4&gblog=4 Fri, 11 Aug 2006 2:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-12-2004&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-12-2004&group=4&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 8 ฉบับ มีผลบังคับใช้ 30 ธ.ค. 2547]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-12-2004&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-12-2004&group=4&gblog=3 Fri, 31 Dec 2004 23:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-08-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-08-2006&group=4&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปย่อการสอบบัญชี1 สำหรับคนที่สอบ CPA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-08-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-08-2006&group=4&gblog=2 Thu, 31 Aug 2006 18:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-08-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-08-2005&group=4&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องด่วน....ของผู้ทำบัญชี ภายใน 31 ส.ค.48 ]]> ใครเป็นผู้ทำบัญชี แล้วยังไม่สมัครสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนที่สภาวิชาชีพ ให้รีบไป ภายใน 31 สิงหาคม ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-08-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-08-2005&group=4&gblog=1 Fri, 26 Aug 2005 13:03:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=9 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่10 ****ปูน้อยๆ พร้อมลูกปู**** ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=9 Mon, 01 Aug 2005 23:25:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=8 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 9 ****เราสงสารปลากระดี่น่ะ ทำยังไง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=01-08-2005&group=3&gblog=8 Mon, 01 Aug 2005 23:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=30-12-2004&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=30-12-2004&group=3&gblog=7 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่3 ***เคยกินลูกหนูตัวแดงๆ เพิ่งเกิดมั๊ย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=30-12-2004&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=30-12-2004&group=3&gblog=7 Thu, 30 Dec 2004 1:16:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=14-01-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=14-01-2005&group=3&gblog=6 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่5 *****หนอนผีเสื้อ อันนี้ไม่ได้ทารุณ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=14-01-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=14-01-2005&group=3&gblog=6 Fri, 14 Jan 2005 13:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-12-2004&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-12-2004&group=3&gblog=5 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่2 ***ไม้เสียบลูกชิ้นกับมดตะนอย ใครเคยทำบ้าง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-12-2004&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=27-12-2004&group=3&gblog=5 Mon, 27 Dec 2004 11:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=4 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่8 *****แมลงสาบปิ้ง 2 ตัวสลึง ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=4 Tue, 26 Jul 2005 21:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=3 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่7 *****ชอร์ตปลา -อันนี้ห้ามทำตามนะ- ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-07-2005&group=3&gblog=3 Tue, 26 Jul 2005 21:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=08-01-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=08-01-2005&group=3&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่4 ****นกกระจาบกระเทียมพริกไทย***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=08-01-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=08-01-2005&group=3&gblog=2 Sat, 08 Jan 2005 20:00:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-12-2004&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-12-2004&group=3&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 1 **ใครเคยขุดหาไส้เดือนกันบ้าง**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-12-2004&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=26-12-2004&group=3&gblog=1 Sun, 26 Dec 2004 11:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-01-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-01-2005&group=2&gblog=2 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอพักร้อนซัก เดือนครึ่งนะจ๊ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-01-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=31-01-2005&group=2&gblog=2 Mon, 31 Jan 2005 9:40:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-12-2004&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-12-2004&group=2&gblog=1 http://dekjomkan.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของเด็กจอมแก่น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-12-2004&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dekjomkan&month=24-12-2004&group=2&gblog=1 Fri, 24 Dec 2004 18:57:47 +0700